MENI

Jusufović, Munib

Jusufović, Munib
Dom Dom naroda
Stranka SBiH
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Godina rođenja: 
1948.

 

Stručna sprema: 
VSS - Pravni fakultet