MENI

Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH

PREDSJEDAVAJUĆI : Okolić, Mirko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Rajić, Božo
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Mehmedović, Šemsudin
ČLANOVI: Bahtić, Sadik
Jovičić, Slavko
Koprivica, Zoran
Lagumdžija, Zlatko
Lozančić, Niko
Ljubičić, Drago
Neimarlija, Hilmo
Rančić, Hazim
KONTAKT

 

Nadležnosti
 
Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije BiH nadzire zakonitost rada Agencije; raspravlja i daje mišljenja o imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije; razmatra izvještaje predsjedavajućeg o pitanjima iz njegove nadležnosti, uključujući mjere preduzete radi rješavanja problema u Agenciji utvrđenih prilikom provođenja inspekcijske kontrole, revizije ili istrage; razmatra izvještaje generalnog direktora o radu i troškovima Agencije, te posebno analizira način trošenja budžetskih sredstava; daje mišljenja o detaljnom prijedlogu budžeta Agencije; razmatra izvještaje glavnog inspektora; zahtijeva od zaposlenih u Agenciji da, uz pomoć predsjedavajućeg, osiguraju stručne savjete kada je to potrebno radi provođenja nadzora; provodi istrage o radu Agencije.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rada Agencije u skladu sa Zakonom o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, kao i drugim posebnim zakonima iz kojih proističe odgovarajuća nadležnost.

Sjednice
Ostale aktivnosti