MENI

Заједничка комисија за економске реформе и развој

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ : Крчмар, Ђорђо
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ : Кадић, Сеад
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ : Џамбас, Зденка
ЧЛАНОВИ: Бабаљ, Дарко
Бацковић, Заим
Демировић, Сафер
Емрић, Јасмин
Новаковић, Момчило
Новић, Средоје
Радончић, Фахрудин
Рагуж, Мартин
Соколовић, Салко
КОНТАКТ

 

Надлежности

Заједничка комисија за економске реформе и развој разматра питања која се односе на: економске реформе које су у надлежности институција БиХ; предлоге реформи или иницијативе за измјене закона које ће Комисији да достављају представници грађанског друштва, односно удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или друге невладине интересне групе; нa монетарну политику; политику спољног задуживања; односе са међународним финансијским институцијама; политику и програм реконструкције и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера економске политике; фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику банкарства; статистику, мјере и стандарде.

Комисија разматра и друга питања из области економских реформи, реконструкције и развоја.
Сједнице