MENI

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

PREDSJEDAVAJUĆI : Bogdanić, Dragan
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Matanović, Mijo
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Mušić, Edin
ČLANOVI: Arnaut, Damir
Bijedić, Enver
Mehmedović, Šemsudin
Stevandić, Nenad
Helez, Zukan
Šarović, Mirko
KONTAKT

 

Nadležnosti


Komisija za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se odnose na: vanjskotrgovinsku politiku; sporazume o međunarodnoj trgovini; carinsku politiku; tarife, propise i zakone iz svoje oblasti; međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, kao i na odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti vanjske trgovine i carina.