MENI

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

PREDSJEDAVAJUĆI : Bojić, Borislav
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Mehmedović, Šemsudin
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Vrankić, Dragan
ČLANOVI: Bursać, Saša
Jovičić, Slavko
Kabil, Emir
Martinović, Danijela
Purić, Nermin
Ćemalović, Nermina
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se odnose na: vanjskotrgovinsku politiku; sporazume o međunarodnoj trgovini; carinsku politiku; tarife, propise i zakone iz svoje oblasti; međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, kao i na odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti vanjske trgovine i carina.
Sjednice