MENI

Komisija o prometu i komunikacijama

 

Nadležnosti

Komisija o prometu i komunikacijama Zastupničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na

  • na putne isprave;
  • na boravak i kretanje stranaca;
  • na odnose s Interpolom;
  • na uspostavu i funkcioniranje zajednikih i meunarodnih komunikacija;
  • na reguliranje međuentitetskog prometa;
  • na nadzor zranog prometa;
  • na nadzor frekvencija.

Komisija razmatra i druga pitanja iz podruja prometa i komunikacija.