MENI

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

PREDSJEDAVAJUĆI :

Košarac, Staša

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Genjac, Halid
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG : Kožul, Predrag
ČLANOVI: Baručija, Aida
Borenović, Branislav
Galić, Jakov
Đapo, Edita
Đonlagić, Dženan
Emrić, Jasmin
Kojović, Predrag
Kukić, Mirsad
Magazinović, Saša
Mektić, Dragan
Nešić, Nenad
KONTAKT

 

Nadležnosti


Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra informacije koje su, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, dužni dostaviti kandidati imenovani na dužnost predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara BiH te, po potrebi, postavlja pitanja imenovanim kandidatima u vezi s dostavljenim informacijama i u pogledu njihove podobnosti za obavljanje dužnosti na koje se predlažu.

Na osnovu dostavljenih informacija i, kada je potrebno, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Komisija odlučuje o tome da li preporučuje Domu potvrdu izbora kandidata. Preporuka Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, u kojoj se navodi broj glasova ''protiv'' i obrazloženje uz takve glasove, nije obavezujuća za Dom. 

Broj članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH nije stalan i utvrđuje se za svaki saziv Doma posebno na konstitutivnoj sjednici u zavisnosti od izbornih rezultata.

Komisiju za pripremu izbora Vijeća ministara BiH čine po jedan predstavnik svake političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata, kao i svi nezavisni kandidati koji su nosioci poslaničkih mandata u Domu.