MENI

Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о изградњи међудржавног моста преко ријеке Дрине са пратећим путним објектима на локацији Братунац - Љубовија