MENI

Poslanici saziv 2014 - 2018

Backović, Zaim
Backović, Zaim BPS - Sefer Halilović FBiH / Izborna jedinica 3
Bećirović, Damir
Bećirović, Damir Klub poslanika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 5
Bećirović, Denis
Bećirović, Denis Klub poslanika SDPBiH SDP BiH FBiH / Izborna jedinica 5
Beganović, Mensura
Beganović, Mensura Klub poslanika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 4
Bojić, Borislav
Bojić, Borislav Klub poslanika Demokratski narodni savez - DNS Samostalni poslanik RS / Izborna jedinica 1
Bosić, Mladen
Bosić, Mladen Klub poslanika SDS SDS RS / Izborna jedinica 2