MENI
20.4.2017

Članica Delegacije PSBiH u PSSEECP Hanka Vajzović u Istanbulu na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP - a za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku

Članica Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) Hanka Vajzović učestvovat će 21. i 22. aprila u Istanbulu na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP - a za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku.

Tema sastanka, koji će se održati u organizaciji Velike narodne skupštine Republike Turske, bit će mogućnosti saradnje država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti visokog obrazovanja.

Očekuje se da učesnici sastanka usvoje i rezoluciju kojom će podstaći unapređenje regionalne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, pozvati na promoviranje saradnje institucija i administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti, kao i na efikasnije provođenje reformi u oblasti visokog obrazovanja, usklađenim sa načelima definiranim u procesu evropskih integracija zemalja regiona i sa Bolonjskim procesom. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću