MENI
19.4.2017

Održana 45. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 45. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Članovi Komisije nisu podržali, u drugoj fazi, Prijedlog zakona o dopuni  Zakona o upravi, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Komisija je odgodila izjašnjavanje i zaključila da od Kolegija Predstavničkog doma PSBiH zatraži produženje roka od 30 dana za dostavu mišljenja o Prijedlogu izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucija BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH. Zaključeno je i to da Ministarstvo, u skladu sa mišljenjem Zakonodavno – pravnog sektora Sekretarijata PSBiH, u roku od 20 dana dostavi amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila.

Usvojen je Izvještaj o provođenju lokalnih izbora 2016. godine.

Ustavnopravna komisija usvojila je i Izvještaj o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.

Usvojen je Prijedlog orijentacijskog radnog plana Ustavnopravne komisije za 2017. godinu.

Odgođeno je, za narednu sjednicu, izjašnjavanje o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću