MENI
20.3.2017

Članovi Delegacije PSBiH u PSSEECP-u Bariša Čolak i Momčilo Novaković u Zagrebu učestvovali na sastancima generalnih komiteta PSSEECP-a

Zamjenici predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) Bariša Čolak i Momčilo Novaković učestvovali su u Zagrebu na sastancima Generalnog komiteta PSSEECP-a za pravosuđe, unutarnje poslove i saradnju u oblasti sigurnosti i Generalnog komiteta PSSEECP-a za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu.

Na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za pravosuđe, unutarnje poslove i saradnju u oblasti sigurnosti, na kojem je učestvovao gospodin Čolak, usvojen je izvještaj pod nazivom „Sigurnosni izazovi u Jugoistočnoj Evropi – regionalni odgovor“, kao i Rezolucija na ovu temu u kojoj se naglašava stav da je integracija Jugoistočne Evrope kao cjeline u Evropsku uniju (EU) jedan od najznačajnijih mehanizama za osiguranje stabilnosti i napretka u regiji.

U usvojenoj Rezoluciji naglašava se značaj efikasnih mehanizama za nastavak parlamentarne saradnje, posebno u oblasti pravosuđa, te ističe potreba za uspostavljanje saradnje između sudija, tužilaca i pravosudnih institucija s ciljem jačanja regionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Također se poziva na efikasnije provođenje reformi u području pravosuđa i vladavine prava, uključujući i politiku borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. U Rezoluciji se naglašava i potreba efikasne borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, te poziva na djelovanje, u skladu sa međunarodnim pravom, protiv onih koji finansiraju ili pružaju podršku i utočište terorističkim grupama.

U Rezoluciji se podstiče unapređenje regionalne saradnje između parlamenata zemalja članica SEECP-a u razmjeni najboljih praksi, usvajanju i usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, kao i u jačanju nadzorne funkcije parlamenata.

Rezolucija potvrđuje i važnost uloge parlamenata u aktivnom doprinosu promoviranju procesa proširenja EU, kao i u podsticanju razmjene znanja i iskustva s parlamentima država članica SEECP-a koje nisu članice EU.

Na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu, na kome je učestvovao gospodin Novaković, razmatran je izvještaj pod nazivom „Smanjenje zavisnosti od nabavke energije u Jugoistočnoj Evropi“, kao i Nacrt rezolucije na ovu temu.

Ova dva dokumenta smatrat će se usvojenim ukoliko u narednih deset dana na njihov sadržaj ne budu dostavljeni amandmani. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću