MENI
25.2.2008

DOM NARODA PARLAMENTA BIH USVOJIO U PRVOM ČITANJU PRIJEDLOG ZAKONA O KRETANJU I BORAVKU STRANACA I AZILU (ONASA)Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, kojim se propisuju uslovi i postupak ulaska stranaca u BiH, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, te njihov boravak  u BiH. 
U obrazloženju se navodi da sadašnji zakon nije u potpunosti usklađen sa evropskim standardima i nije prihvatio pravila koja je odredio Šengenski režim, te da nedovoljna regulisanost stvara mogućnost zloupotrebe sistema viza, migracija i azila u BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi za poslove sa strancima, čiji cilj je stvaranje pretpostavki za provođenje Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, odnosno poboljšanje organizacione, tehničke i operativne sposobnosti Službe za poslove sa strancima. 
Delegati su danas prihvatili i Prijedlog rezolucije o ubrzanju procesa pristupanja BiH u članstvo Evropske unije (EU), kao i Prijedlog rezolucije o spremnosti BiH za NATO integracije. 
Dom naroda je dao i saglasnost za ratificiranje Osnovnog ugovora između BiH i Srpske pravoslavne crkve (SPC). 
Za 16.15 sati zakazano je održavanje nove sjednice Doma naroda čija jedina tačka dnevnog reda će biti izjašnjavanje o Prijedlogu budžeta institucija BiH i njenih međunarodnih obaveza za ovu godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću