MENI
25.2.2008

DOM NARODA PARLAMENTA BIH USVOJIO PRIJEDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI REFORME POLICIJE (ONASA)Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je danas u prvom čitanju dva zakonska prijedloga iz oblasti reforme policije, kojim je predviđeno formiranje sedam agencija i nadzornih tijela na nivou države, zaduženih za kontrolu i koordinaciju policijskih struktura.
Radi se o Prijedlogu zakona o Direkciji za koordinaciju policijskim tijelima i o agencijama za podršku policijskoj strukturi i Prijedlogu zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH.

Protiv pomenutih zakonskih prijedloga glasali su delegati iz bošnjačkog naroda Alma Čolo, Adem Ibrahimpašić i Hazim Rančić, te delegat iz srpskog naroda Slobodan Šaraba, koji je naveo da ne podržava predložene zakone, jer su "protivni Ustavu BiH i da se o njima prvo trebala izjasniti Narodna skupština Republike Srpske (RS)".
Predsjednik Kluba bošnjačkih delegata Rančić naveo je da se radi o fiktivnoj reformi, koja neće dovesti do stvaranja funkcionalne i efikasne policije. 
Pomenutim zakonima predviđa se formiranje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za forenziku ispitivanja i vještaćenja, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencije za policijsku podršku, te Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe policijskih službenika i Odbora za žalbe građana. 
Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se poziva međunarodna zajednica da što prije sa BiH potopiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) s Evropskom unijom (EU). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću