MENI
25.2.2008

MILORAD ŽIVKOVIĆ NA 52. ZASJEDANJU KOMISIJE UN O STATUSU ŽENADelegacija Evropskog parlamentarnog foruma učestvuje na 52. zasjedanju Komisije Ujedinjenih nacija o statusu žena koja se održava od 25. do 29. februara u Njujorku.

Osnovne teme ovog skupa su "Finansiranje ostvarivanja ravnopravnosti spolova" kao i doprinos koji u tome mogu dati parlamenti a u pratećem programu konferencije predviđen je veći broj susreta učesnika sa rukovodstvima Populacijskog fonda UN (UNFPA) zatim Razvojnog fonda UN za žene (UNIFEM), Međunarodnom koalicijom za zdravlje žena (IWHC), Međunarodnom federacijom za planiranmo roditeljstvo (IPPF-WHR) i drugih međunarodnih institucija koje se bave reporoduktivnim zdravljem i položajem žena.
Kao pridruženi član Delegacije Evropskog parlamentarnog foruma, na ovom skupu učestvovat će i Milorad Živković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i bosanskohercegovačke Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću