MENI
20.2.2008

DANAS SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA BIH (ONASA)Zastupnički dom Parlamenta BiH razmatraće danas u Sarajevu Prijedlog budžeta institucija BiH i njenih međunarodnih obaveza za 2008. godinu, uz pet usaglašenih amandmana koje je usvojila Komisija za finansije i budžet.
Amandmanima se prijedlog budžeta, kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo Predsjedništvo BiH u iznosu od 1,231.357.560 KM, svodi na okvir budžeta kojeg je ranije utvrdilo Vijeće ministara BiH u iznosu od 1,186.357.560 KM, što je u skladu sa zaključcima sa posljednje sjednice Zastupničkog doma. 
Zastupnici bi na današnjoj sjednici trebali raspravljati i o imenovanju članova Vijeća ministara BiH, ministara i njihovih zamjenika, kao i o Informaciji o općoj sigurnosti u BiH, s posebnim osvrtom na maloljetničku delinkvenciju.

Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Informacije Vijeća ministara BiH o aktivnostima u vezi s osnivanjem i radom Komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine, te Prijedloga rezolucije o spremnosti BiH za NATO integracije. 
Zastupnički dom trebao bi se izjasniti i o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih zemalja članica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Misije privremene uprave UN na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN. 
Pred zastupnicima bi se mogli naći i prijedlozi zakona iz oblasti reforme policije, ukoliko na vrijeme bude okončana komisijska faza njihovog razmatranja. 
Radi se o Prijedlogu zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH i Prijedlogu zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, čiji je ustavni osnov podržala Ustavno-pravna komisija ovog doma. 
Predložene zakone iz oblasti reforme policije danas će, prije sjednice Zastupničkog doma, razmatrati Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH. 
U BiH će danas po prvi put biti moguće pratiti zasjedanje tijela zakonodavne vlasti direktno putem interneta, jer će Parlament BiH omogućiti posjetiocima stranice www.parlament.ba praćenje sjednice Zastupničkog doma. Projekat direktnih prenosa plenarnih sjednica Parlamenta BiH biće realiziran zahvaljujući pomoći Misije OSCE u BiH. 
Jedna od novosti koju nudi web stranica Parlamenta BiH je i pregled zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Javnost se, između ostalog, može upoznati o Prijedlogu zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i Prijedlogu zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću