MENI
14.2.2008

DANAS POČINJE SEMINAR O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA ZA ČLANOVE PARLAMENTA BIH (ONASA)U Sarajevu će danas početi dvodnevni seminar o evropskim integracijama za članove Parlamenta BiH, u organizaciji OSCE-ovog Odjela za demokratizaciju.
Seminar će početi u 14.15 sati uvodnim obraćanjem predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Halida Genjca.

O Lisabonskoj strategiji Evropske unije (EU) i njenom doprinosu konkurentnosti, te o odgovoru EU na globalizaciju, razvoj ekonomije zasnovane na znanju, konkurentnost, obrazovanje, energija, okoliš i zaposlenje, danas će govoriti direktor Informativnog centra za evropsku politiku (EPIC) i predavač na Univerzitetu u Lidsu (Leeds) Čarls Denereter (Charles Dannreuther), te stalni ekspert na EU projektu "Podrška konkurentnosti i državna pomoć u BiH" Davor Vuletić.
U petak će o procesu donošenja odluka u EU, te modelima procesa donošenja odluka, ulozi i značaju institucija EU govoriti izvršni direktor EPIC-a Andreas Stab (Andreas Staab). 
Predavač Univerziteta u Strazburu (Strassbourg) i viši savjetnik za politička pitanja u Komandi zajedničkih snaga NATO-a u Napulju (Napoli) Aleksis Valas (Alexis Vahlas) će govoriti o proširenju i aktuelnim pitanjima u vezi s proširenjem EU. 
O procesu stabilizaciju i pridruživanju BiH govoriće politički savjetnik Delegacija Evropske komisije (EC) u BiH Đulio Zani (Giulio Zanni), dok će o pristupnim fondovima EU govoriti Dominika Skubida iz Delegacije EC u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću