MENI
22.10.2009

ZAVRŠENO ISTRAŽIVANJE O „UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU“U Istraživačkom sektoru Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, završeno je istraživanje na temu „Učenički i studentski standard“. Na osnovu materijala prispjelih iz 13 parlamenanta u Evropi, obrađeni su  zakoni i propisi koji regulišu ovu oblast u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Češkoj, Mađarskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj, Sloveniji, Švedskoj, Velikoj Britaniji i Italiji.
Tako su u prispjelim materijalima navode zakonske odredbe koje reglišu obaveze, prava kao i pogodnosti učenika i studenata u cilju ostvarenja njihovih prava. Na osnovu zakonskih odredbi, moguće je uporediti sličnosti i razlike koje se javljaju u određenim državama, a sve u cilju uspješnijeg i kvalitetnijeg obrazovanja. Važno je istaknuti da sve pomenute zemlje, osim Češke, zakonski reguliraju učenički i studentski standard. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću