MENI
26.10.2009

ODRŽAN SEMINAR „UPRAVLJANJE KLJUČNIM RIZICIMA“ ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SEKRETARIJATA PSBIHU organizaciji Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, za državne službenike PSBiH održan je seminar na temu „Upravljanje ključnim rizicima“.
Učesnici seminara imali su priliku upoznati se kako upravljati ključnim rizicima u javnim institucijama u cilju pomaganja osiguranja kontinuiteta djelovanja institucije, služenja javnosti i zaštite javnih interesa. Tako su na seminaru prezentirane metode, procedure, tehnike i druge mogućnosti u cilju što kvalitetnijeg sučeljavanja zaposlenika sa ključnim rizicima koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na poslovanje određene institucije.
Inače, seminar je organiziran na osnovu Strateškog plana za period 2008.- 2010. godine, i Operativnog plana za 2009. godinu te pokazatelja iz Analize upitnika o procjeni interne komunikacije, upravljačkih kapaciteta i edukacijkih potreba koji je proveden u Sekretarijatu PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću