MENI
26.10.2009

ZAVRŠENO ISTRAŽIVANJE NA TEMU „MJERE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I ZAŠTITE NAJRANJIVIJIH GRUPA“„Mjere za poticanje zapošljavanja i zaštite najranjivijih grupa“ tema je koja je u proteklom periodu istražena u okviru aktivnosti Istraživačkog sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u cilju priprema za sastanak Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative.
U fokusu istraživanja navedeni su podaci o broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih u Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci 2009. godine, kao i poduzimanje određenih mjera u cilju poboljšanja  zaposlenosti u Bosni i Hercegovini.
Tako su prezenitani planovi i ciljne grupe koje se namjeravaju zaposliti putem Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2009. do 2013. godine. Kao prioritet navodi se zapošljavanje Roma u 2009. godini, što se želi postići kroz programe stimulisanja poslodavaca kod kojih bi se vršilo njihovo zapošljavanje, u cilju poboljšanja materijalnog položaja i ekonomske i socijalne integracije Roma.
Također, Zavod zapošljavanja Republike Srpske je donio plan zapošljavanja romske populacije, kroz „Projekat podrške zapošljavanja Roma u Republici Srpskoj“, čiji je završetak provođenja planiran za 2010. godinu.
U cilju poboljšanja zaposlenja i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u saradnju sa njemačkom organizacijom GOPA implementira trogodišnji (2009.-2011.) Projekat zapošljavanja mladih u BiH koji finansira Švajcarska agencija za razvoj (SDC) i Austrijska agencija za tehničku saradnju (ADC). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću