MENI
27.10.2009.

ИСТАКНУТА КАНДИДАТУРА ЗА ДОБИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ИПА ФОНДОВА У ЦИЉУ ПРОВОЂЕЊА ИТ СТРАТЕГИЈЕКолегиј Секретаријата Паралментарне скупштине Босне и Херцеговине у протеклом је периоду истакнуло кандидатуру за добивање средстава из Инструмента претприступне помоћи за 2010. годину (ИПА фондови) у циљу њихове имплементације по динамици која је предвиђена Стратегијом развоја информацијско комуникацијских технологија за период од 2009. до 2013. године (ИКТ)  у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. С обзиром да је Босна и Херцеговина потенцијални кандидат за чланство у Европској унији, има могућност кориштења средстава из ИПА фондова који подразумијевају, међу осталим, подршку транзицији и јачању институција у циљу успјешније имплементације земље на путу ка Европској унији.
Такођер, потписан је уговор са консултантом који ће израдити пројектну документацију за провођење Система за управљање документима (ДМС), који представља један од приоритета на којима се инсистира у реализацији Стратегије развоја информацијско-документационих технологија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Системом за управљање докумантима унапријеђују се радни процеси с аспекта аутоматизације пословних процеса у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. Увођењем аутоматског управљања радним процесима унаприједит ће се ефикасност, транспарентност и одговорност рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу