MENI
19.11.2009

U ZAVRŠNOJ FAZI OBNOVA TRGA ISPRED ZGRADE PSBIHVeći dio radova na obnovi Trga BiH, ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je do sada urađen, čija dinamika izvođenja radova u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uvjeta. Završeni su izolaterski radovi u okviru kojih je ugrađen kompletan izolacioni materijal i materijal koji se koristi za poboljšanje kvalitete betona. Tako su završeni radovi u cilju što kvalitetenije zaštite kamenih površina, za što je upotrebljen geotekstil čija je svrha zaštita i stabilizacija urađenih radova pomoću drenaža i filtracija.
U okviru kamenorezačkih radova, urađen je veliki dio posla na postavljanju horizonatlnih kamenih površina, a u toku su radovi na obnovi skulpture koja se nalazi na trgu. Tako je u poslovima obnove skulpture predviđeno poliranje i ponovna montaža masivnih elemenata skulpture, kao i postavljanje novih gdje se pokaže potreba, a u cilju zaštite uradit će se premazivanje njene ukupne površine. Također, urađeni su kompetni poslovi izgradnje fontane na Trgu, što će zasigurno doprinijeti estetskom izgledu površina ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U velikoj mjeri su privedeni kraju i elektroinstalacioni radovi, u okviru koji je urađeno ili se planira uraditi među ostalim, rasvjeta Trga, instalacija rampe za invalide, kao i potrebi elektroinstalacioni  radovi za funkcioniranja fontane.
Uspješno se privode kraju i hortikulturalni radovi gdje se vrši sanacija postojeće travnate površine, odnosno dovoz i raspored zemlje u cilju uređenja novog travnjaka oko zgrade Parlamentarne skupštine BiH u čiju svrhu se vrši i sadnja drveća, grmlja i žive ograde.
Kako bi pristup zgradi Parlamentarne skupštine BiH bio što lakši i osobama sa invaliditetom, u toku su radovi montaže platforme za invalidska kolica kao i dijelova staze koji će biti namjenjen slabovidnim i slijepim osobama. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću