MENI
4.12.2009

U TOKU ISTRAŽIVANJA NA TEMU „PRAVILA I STANDARDI ZA IZRADU PRAVNIH PROPISA“ I „KRIVIČNI ZAKON U EVROPSKIM ZEMLJAMA“U Istraživačkom sektoru Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku su radovi na istraživanju teme „Pravila i standardi za izradu pravnih propisa“, u okviru koje je planirano uraditi pregled zakonskih pravila na nivou Evropske unije i informacije o primjeni pravila u susjednim državama koji uređuju ovu oblast.
Također, u velikoj mjeri su završena istraživanja u okviru teme „Krivični zakon u evropskim zemljama“, gdje su obrađene teme koje se odnose na usklađenost zakonodavstva zemalja Evropske unije i zemalja Jugoistočne i Istočne Evrope u vezi zabrane negiranja holokausta i genocida, kao i zabrane govora mržnje.
U proteklom periodu sektor je završio istraživanja na temu „Radno-pravni status vjerskih službenika“, gdje su vršena upoređivanja zakonskih uređenja ove oblasti u zemljama bivše Jugoslavije, kao i na temu “Upravljanje otpadom“ s ciljem upoznavanja sa zakonskim regulativama kako zemalja u okruženju, tako i zemalja Evropske unije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću