MENI
10.12.2009.

RADIONICA: ”INTERNA KOMUNIKACIJA I UPRAVLJANJE” ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE TAJNIŠTVA PSBIHU organizaciji Misije OESS-a u Bosni i  Hercegovini, ovih dana je organizirana radionica o upravljanju, timskom radu i komunikacijama za određeni broj državnih službenika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Radionica se održava u razdoblju od 09. do 11. 12. 2009. godine, na kojoj sudjeluju članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pomoćnik tajnika Zajedničke službe PSBiH, voditelji sektora i odjela, kao i tajnici povjerenstava obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću