MENI
16.12.2009

SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA PARLAMENTARNE DIMENZIJE PROCESA SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPISastanak nacionalnih koordinatora parlamentarne dimenzije Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) održan je 10. 12. 2009. godine u Briselu s ciljem unapređenja koordinacije usaglašavanja programa obuka za parlamentarce i parlamentarno osoblje za 2010. godinu.
Tokom održavanja ovog skupa, zaključeno je kako je u narednoj godini potrebno održati seminare iz oblasti transportne infrastrukture i unapređenja slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Također je dogovoreno, u cilju kvalitetnijeg rada parlamentaraca i parlamentarnog osoblja te poboljšanja saradnje među zemljama članicama SEECP-a,  da se u narednoj godini organiziraju seminari čija je glavna tematika tržišna konkurentnost, reforma javne uprave i sudstvo, ekonomija, usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije, kao i zaštita okoliša i turizam.
Konsultativni sastanak, koji se organizira svake godine u cilju jačanja dobrosusjedskih odnosa zemalja članica i kvalitetnijeg priližavanja euroatlanskim integracijama, podržan je od strane Evropskog parlamenta.  U ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sastanku je prisustvovao gospodin Dejan Vanjek, nacinalni koordinator PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću