MENI
18.12.2009

IDUĆE SEDMICE ŠTAMPANJE BROŠURE ZA NAJMLAĐEU Odjelu za izdavačku djelatnost i publikacije, koji svoje aktivnosti obavlja u okviru Informaciono-dokumentacionog sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u završnoj su fazi radovi na Brošuri za mlade. Kako je već planirano, u okviru brošure najmlađi posjetioci Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imat će mogućnosti da se upoznaju za zakonodavnim procedurom, ustrojstvom i radom domova i komisija PSBiH, kao i ostalim pojedinostima o Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Važno je istaknuti da će Brošura za mlade biti štampana na četiri jezika, što znači da će pored zvaničnih jezika u BiH, biti štampana i na romskom jeziku. Štampanje brošure bit će završeno iduće sedmice, a promocija nakon toga u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Također, bitno je pomenuti da su u toku radovi na izradi letaka za komisije Predstavničkog doma. Informacije koje će posjetioce imati mogućnost pročitati jesu ustrojstvo i način rada, imena članova komisija kao i ostalih relevantnih informacija u vezi rada komisija.
Poslanici, delegatima i zaposlenima u PSBiH u proteklom periodu je distribuiran Bilten PSBiH. Čitatelji Biltena imaju mogućnost da se upoznaju sa aktivnostima  Parlamenta koje su se zbivale tokom protekla dva mjeseca. Tako su u Biltenu navedene informacije o aktivnostima domova, komisija  te ostalih aktualnosti koje se odnose na rad poslanika i delegata. Također, moguće je pročitati i informacije koje se odnose na rad u Sekretarijatu PSBiH, kao i događajima koji su obilježili protekli period dvomjesečnog rada Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću