MENI
25.12.2009

OBOGAĆEN FOND PARLAMENTARNE BIBLIOTEKEBiblioteka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u proteklom periodu, obogaćena je sa nekoliko novih izdanja iz oblasti opće nauke, sociologije, enciklopedija i  rječnika koja se mogu svrstati u relevantnu literaturu namijenjenu standardnim korisnicima ovog parlamentarnog servisa.
Potrebno je izdvojiti prvi svezak Hrvatske enciklopedije BiH, u kojoj je prikazan bh. prostor u cjelosti kao i sve ono što su na njemu do danas, zajedno sa drugima ali i sami, stvarali Hrvati. Po svom sadržaju enciklopedija će biti nacionalna (hrvatska), ali i opća enciklopedija Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući njoj čitaoci imaju mogućnost upoznati se sa informacijama o sadašnjem bosanskohercegovačkom prostoru kroz vijekove, ali isto tako i sa informacijama koje pripadaju širem povjesnom, političkom, kulturnom i etničkom kontekstu BiH.
Također, među ostalom literaturom, na usluzi korisnicima Biblioteke je i Rječnik socilogije. Oblikovan je s ciljem da bude informativan, zbog čega nudi ogromnu bibliografiju iz područja savremene i klasične sociologije, kao i odrednice koje sistemski određuju pojmove, autore kao i najnovije podatke iz relevantnih oblasti. Sastavni dio Rječnika je sistem unakrsnih uputnica, koje čitaocima omogućavaju istraživanje pojmova unutar određene skupine međusobno povezanih pojmova. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću