MENI
24.3.2011

Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Davorin Semenik na konferenciji u Istanbulu
Međunarodna konferencija posvećena novim istraživanjima iz perspektive jednakosti spolova koju u saradnji s Komisijom jednakih mogućnosti Parlamenta Turske organizira UNDP, održava se 24. i 25. marta 2011. godine u Istanbulu.
Ciljevi ovog skupa su internacionaliziranje perspektive jednakosti spolova, razvitak dijaloga i partnerstva među tijelima koja se bave gender pitanjima te povećanje senzibiliteta o pitanjima spolova, jačanje statusa žena na državnoj i međunarodnoj ljestvici, kao i razmjena znanja i iskustava u oblasti iskorijevanja spolne diskriminacije.
Parlamentarnu skupštinu BiH na konferenciji će predstavljati sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma, Davorin Semenik, koji će odžati i izlaganje o gender ravnopravnost i ulozi parlamentarnih gender komisija. (kraj)PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću