MENI
19.4.2011

Održavanje radionice „Korištenje modernih alata regulatorne reforme za podršku implementaciji Zakona o elektronskom potpisu BiH"Radionica „Korištenje modernih alata regulatorne reforme za podršku implementaciji Zakona o elektronskom potpisu BiH“, na kojoj će se analizirati razne opcije za primjenu Zakona s ciljem identifikacije najpovoljnijih opcija, održava se 19. i 20. aprila u Tesliću.
Prema zahtjevu Vijeća ministara BiH, Savjetodavni tim za aktivnost Generiranje ulaganja Međunarodne finansijske korporacije (IFC), implementira aktivnosti s ciljem konkretne pomoći vlastima u BiH u popunjavanju implementacijske praznine u ključnim reformama, a u vezi politike stranih ulaganja.
Parlamentarnu skupštinu BiH na radionici na kojoj su okupljeni i predstavnici relevantnih ministarstava, institucija i poslovnih zajednica zainteresiranih za oblast e-potpisa predstavlja pomoćnik sekretara Zajedničke službe PSBiH, Samir Buljina. (kraj)PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću