MENI
26.4.2011

Posjeta Tajništvu Sabora Republike Hrvatske


Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa saradnicima, boravit će u radnoj posjeti Tajništvu Sabora Republike Hrvatske 27. i 28. aprila, s ciljem međusobnog upoznavanja i razmjene iskustava u radu.
Teme o kojima će se raspravljati tokom dvodnevne posjete su: „Organizacija Tajništva Hrvatskog Sabora“, „Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije“, „Iskustva iz Twining projekta sa Mađarskom“, „Prava i obaveze poslanika“, kao i „Elektronsko zakonodavstvo i sigurnost“.
Također, delegacija PSBiH će imati priliku obići Sabornicu i prostorije Hrvatskog sabora, te se i na takav način upoznati sa strukturom i načinom njegova rada. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću