MENI
26.4.2011

Rezultati istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u sektoru sigurnosti i pravosuđa predstavljeni sekretarima komisija Parlamentarne skupštine BiH


Nevladine organizacije Atlantska inicijativa i Žene ženama danas su sjedištu Parlamentarne skupštine BiH predstavile preliminarne rezultate svoga istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u sektoru sigurnosti i pravosuđa.
Cilj istraživanja je da identificira održive i lokalno upravljane inicijative za rodnu ravnopravnost u sektoru sigurnosti, kao i da osigura podršku svih relevantnih aktera. S tim razlogom, prelimirani rezultati istraživanja, na poticaj USAID-ovog Projekta jačanja parlamenta u BiH, danas su predstavljeni sekretarima više relevantnih komisija Parlamentarne skupštine BiH.
“Po pitanju rodne ravnopravnosti možemo reći da je zakonski okvir zadovoljavajući, ali u praksi ima još prostora za poboljšanja. Važno nam je da smo u državnom parlamentu dobili priliku predstaviti preliminarne pokazatelje, i o njima raspravljati s državnim službenicima iz nekoliko ključnih parlamentarnih komisija,” zaključila je Željka Šulc, projektna menažderica Atlantske inicijative. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću