MENI
26.5.2011

Održavanje radionice "Vještine efektnog komuniciranja, rukovođenje konfliktom, upravljanje vremenom i stresom"


Zaposlenici Sektora za međunarodne odnose i protokol, Sektora za odnose s javnošću, Sektora za informacijske tehnologije, Informacijsko-dokumentacionog sektora i Zakonodavno-pravnog sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, učestvuju tokom više dvodnevnih sesija na radionici „Vještine efektnog komuniciranja, rukovođenje konfliktom, upravljanje vremenom i stresom“.
Tokom održavanje radionice, učesnici su u prilici upoznati se sa karakteristikama uspješnih timova, unaprjeđenjem osobnih stilova i preferiranog načina rada sebe i svojih kolega, primjene tehnika timskog pristupa rješavanju problema u praksi. Također, upoznat će se i sa načinima identificiranja i primjene različitih tehnika komuniciranja, te sprječavanja i rješavanja konflikta, kao i razvijanjem različitih osobnih planova i pristupa rukovođenju vremenom i stresom u radnom okruženju.
Inače, radionica nastavak je saradnje Sekretarijata PSBiH i Misije OSCE-a u BiH, s ciljem kvalitetne edukacije državnih službenika u ovoj oblasti. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću