MENI
25.2.2013.

Predstavnici Tajništva Parlamentarne skupštine BiH boravili u studijskom posjetu Državnom zboru Slovenije


Članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa suradnicima boravili su u radnom posjetu Državnom zboru Slovenije. U okviru Izaslanstva koju su činili viši zvaničnici i članovi Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH i Skupštine Brčko Distrikta oni su imali prigodu da se upoznaju sa organizacijom i funkcioniranjem službi u parlamentu države članice Evropske unije, saznaju više o strukturnim promjenama koje je potrebno poduzeti kako bi se povećala transparentnost i efikasnost u radu, te da uspostave bliže radne kontakte sa svojim kolegama u Sloveniji.

“Kvalitativna i jednostavna rješenja u organizaciji cjelokupnog parlamentarnog rada su donijela velike uštede parlamentu Slovenije, a to je nešto što je potrebno i nama u BiH”, istakao je prigodom posjeta Ferid Buljubašić, tajnik Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH.

Inače, jednodnevni studijski posjet realiziran je kao dio projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta za Europu”, kojeg podržavaju Misija OESS-a u BiH i Veleposlanstvo Velike Britanije u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću