MENI
25.7.2013.

Tiskan novi broj biltena PSBiH – Parlament

 
Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tiskalo je novi broj biltena – Parlament, u kojem se nalaze informacije o dešavanjima u PSBiH u travnju, svibnju i lipnju 2013. godine.
Između ostalog, u njemu se nalaze informacije o zakonodavnim aktivnostima Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH , trajanju sjednica i broju točaka dnevnog reda o kojima se vodila rasprava.
Čitatelji se mogu upoznati da je Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma PSBiH 22. svibnja održalo tematsku sjednicu o visokom obrazovanju, a Povjerenstvo za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH 3. lipnja tematsku sjednica na temu „Aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova BiH“, kao i da je na 27. sjednici Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda PSBiH razgovarano o daljnjim aktivnostima u svezi izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda PSBiH.

Kao jedan od događaja koji su, prema novom Biltenu, obilježili proteklo razdoblje, može se istaknuti službena posjeta izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH Kraljevini Saudijskoj Arabiji od 11. do 13. svibnja. Izaslanstvo su činili predsjedatelj Božo Ljubić i zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH Denis Bećirović, zamjenik predsjedatelja Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i predsjedatelj Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH Halid Genjac. Također, u Biltenu je istaknuto i da je PSBiH 16. travnja posjetilo izaslanstvo Velike narodne skupštine Republike Turske, na čelu sa njenim predsjednikom Džemilom Čičekom i tom prigodom razgovaralo sa članovima kolegija obaju domova PSBiH.

U okviru aktualnosti iz Tajništva PSBiH, čitatelji imaju prigodu pročitati da je nakon više od četiri godine uspješnog rada i dva produžetka projekta, u svibnju okončan USAID-ov Projekat jačanja parlamenata u BiH. Između ostalog, putem ovog Projekta je otvoren Centar za posjetitelje, gdje je omogućeno da u protekle četiri godine Parlamentarna skupština BiH na najbolji mogući način ugosti više tisuća građana i organizira njihove susrete sa zastupnicima i izaslanicima. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću