MENI
7.2.2014.

Službenici Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma sudjelovali na Seminaru o izgradnji Europe

 
U organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Parlamentarne mreže Svjetske banke, u prostorijama Zajedničkog instituta u Beču održan je Seminar o izgradnji Europe, čiji je cilj poboljšanje međusobnog razumijevanja pojedinih ekonomskih pitanja od službenika parlamenata zemalja sudionica i MMF-a.

Tijekom seminara, u nekoliko sesija koje su se odnosile na djelovanje MMF-a u Europi i svijetu, naglašena je aktivna uloga ovog fonda u sveukupnoj izgradnji Europske unije (EU), kao i izazovi koji pred EU stoje u svezi sa povećanjem zapošljavanja i promidžbe ekonomskog rasta u zemljama Europe.

Među sudionicima iz 15 parlamenata zemalja centralne i jugoistočne Europe, u ime Parlamentarne skupštine BiH, seminaru su nazočili tajnik Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma Željko Kosmajac i stručni savjetnik u Povjerenstvu Samir Buljina. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću