MENI
14.10.2014.

Организиран семинар за стручно особље ПСБиХ о изградњи институционалних капацитета

Уред резидентног координатора Уједињених нација (УН) у Босни и Херцеговини, у сарадњи са уставноправним комисијама оба дома Парламентарне скупштине БиХ (ПСБиХ), организовао је семинар о изградњи институционалних капацитета стручног особља ПСБиХ на тему „Побољшање ефикасне имплементације парламентарних процедура“.

Учесници четверодневног семинара, међу којима су и службеници уреда Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома ПСБиХ, те Законодавно-правног сектора и Истраживачког сектора Секретаријата ПСБиХ, разговарају о идентификацији релевантних елемената у правилницима оба дома ПСБиХ, о анализи постојећих пракси и прегледу професионалних стандарда, као и о приступима који могу побољшати учинак провођења правилника и законодавног посла у вези са парламентарним процедурама.

Размијењена су мишљења и о употреби модерних технологија у компаративном истраживању уставног права и изради законодавних нацрта, о информационим технологијама у састављању легислативних нацрта, о руковођењу легислативним документима и изворима wеб истраживања за уставни дизајн, те о парламентарним процедурама у контексту приступања Европској унији.

Такођер, учесници су се упознали и са професионалним стандардима и правилницима стручних служби у ПСБиХ. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу