MENI
5.12.2014.

Секретарка Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику и секретар Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома ПСБиХ разговарали са чланицом делегације Европског парламента за односе са БиХ и Косовом


Секретарка Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) Емина Јахић и секретар Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома ПСБиХ Даворин Семеник разговарали су данас са чланицом делегације Европског парламента за односе са БиХ и Косовом (DSEE) Terry Reintke о активностима ових радних тијела ПСБиХ.

Секретарка Јахић нагласила је током разговора да Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику ПСБиХ има веома добру сарадњу са невладиним организацијама кад је ријеч о заштити људских права националних мањина у БиХ, наводећи примјере укључивања ромске дјеце у систем образовања, као и запошљавање већег броја припадника ове националне мањине.

Она је чланицу Европског парламента информисала о томе да у ПСБиХ постоји Савјет националних мањина као савјетодавно тијело које даје мишљења, савјете и предлоге ПСБиХ о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у БиХ.

Секретар Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома ПСБиХ Даворин Семеник говорио је о положају жена у политичком животу, нагласивши да је одредбама Закона о равноправности полова у БиХ и Изборног закона БиХ прописано учешће жена у политичком животу БиХ. Према његовим ријечима, потребно је иницирати измјене оба законска предлога како би се подручје остваривања равноправности полова и учешће жена у политичком животу подигло на још већи ниво.

Госпођа Реинтке, која у Европском парламенту обавља и дужност чланице Одбора за права жена и равноправност полова, интересовала се током састанка и о положају LGBT популације у БиХ. С тим у вези секретарка Јахић и секретар Семеник рекли су да се у БиХ континуирано проводе бројне активности с циљем подизања свијести грађана о правима ове популације, напомињући како до сада у БиХ није забиљежено грубо кршења права LGBT особа. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу