MENI
5.12.2014.

Tajnica Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništo, izbjeglice, azil i etiku i tajnik Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH razgovarali sa članicom izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom


Tajnica Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Emina Jahić i tajnik Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Davorin Semenik razgovarali su danas sa članicom izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom (DSEE) Terry Reintke o aktivnostima ovih radnih tijela PSBiH.

Tajnica Jahić naglasila je tijekom razgovora da Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku PSBiH ima veoma dobru suradnju sa nevladinim organizacijama kad je riječ o zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina u BiH, navodeći primjere uključivanja romske djece u sustav obrazovanja, kao i zapošljavanje većeg broja pripadnika ove nacionalne manjine.

Ona je članicu Europskog parlamenta informirala o tome da u PSBiH postoji Vijeće nacionalnih manjina kao savjetodavno tijelo koje daje mišljenja, savjete i prijedloge PSBiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u BiH.

Tajnik Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH Davorin Semenik govorio je o položaju žena u političkom životu, naglasivši da je odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i Izbornog zakona BiH propisano sudjelovanje žena u političkom životu BiH. Prema njegovim riječima, potrebno je inicirati izmjene obaju zakonskih prijedloga kako bi se područje ostvarivanja ravnopravnosti spolova i sudjelovanja žena u političkom životu podiglo na još veću razinu.

Gospođa Reintke, koja u Europskom parlamentu obnaša i dužnost članice Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova, interesirala se tijekom sastanka i o položaju LGBT populacije u BiH. S tim u svezi tajnica Jahić i tajnik Semenik rekli su da se u BiH kontinuirano provode brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana o pravima ove populacije, napominjući kako do sada u BiH nije zabilježeno grubo kršenja prava LGBT osoba. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću