MENI
15.9.2011

Predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić razgovarao sa šeficom Ureda Vijeća Evrope u BiH


Implementacija obaveza iz Presude Sejdić - Finci treba što hitnije doći na dnevni red Parlamentarne skupštine BiH i ovaj korak bio bi prepoznat kao progres od strane Vijeća Evrope. S obzirom na skoru posjetu Monitoring komiteta Vijeća Evrope kao i Izvještaj sa sastanka Komiteta ministara koji će se održati u novembru, neophodno je u prvoj fazi oformiti radno tijelo koje bi se bavilo ovim pitanjem a zatim diskusiju voditi u državnom Parlamentu koji će i donijeti konačan stav. Ovo je istakla danas, tokom susreta sa predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjenom Tadićem, šefica Ureda Vijeća Evrope u našoj zemlji Mary Ann Hennessey-Gopal.
Razgovarajući o ispunjavanju obaveze BiH prema Sudu za ljudska prava u Strazburu, predsjedavajući Tadić upoznao je goste da je informacija o do sada poduzetim aktivnostima dostavljena u PSBiH i da su očekivanja da će i ovo pitanje u narednom periodu doći na dnevni red. Sagovornici su se složili da presuda Sejdić - Finci predstavlja usku oblast koja ne traži cjelovite promjene, a da u slučaju nekih širih reformi ne treba bježati od slušanja i glasa naroda. Pri tome bi i referendum o određenim pitanjima bio jedan od načina uključivanja javnosti u reformske procese, zaključili su Hennessey-Gopal i Tadić. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću