MENI
15.9.2011

Rukovodstvo Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa predsjednikom Skupštine Crne Gore


- Crna Gora i crnogorska Skupština iskreni su prijatelji Bosne i Hercegovine koje raduje svaki napredak vaše zemlje i njen pomak ka Evropskoj uniji i NATO., istakao je prilikom današnjeg susreta sa članovima rukovodstva Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ranko Krivokapić predsjednik Skupštine Crne Gore.
U više navrata, u razgovorima u kojima su Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine predstavljali predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić, predsjedavajući Predstavničkog doma dr. Denis Bećirović i njegov prvi zamjenik Milorad Živković, danas je konstatirano da je dokaz dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Crne Gore sadržan i u činjenici da su diplomatski kontakti parlamentarnih rukovodstava i tijela dvije zemlje neuporedivo češći nego bilateralni kontakti drugih država u regionu. Pri tome, gospodin Krivokapić je naglasio da je od obostranog interesa dobra politička komunikacija dvije suverene zemlje i bolje povezivanje njihovih komplementarnih ekonomija. U tom cilju, danas je rečeno da bi realizacija inicijative da dvije zemlje usaglase i potpišu sporazume o međusobnom reguliranju imovinsko-pravnih odnosa, saradnji u oblasti zdravstva i zračnom saobraćaju predstavljalo pozitivan signal a da bi do kraja ove godine trebalo riješiti i pitanje državne granice dvije zemlje u zoni Slatine u Istočnoj Bosni gdje na rješenje čeka oko 70 hektara zemlje.
Danas je također pomenuta potreba boljeg željezničkog i cestovnog povezivanja dvije zemlje za šta djelomično postoji projektna dokumentacija i za šta treba zajednički lobirati kako bi se osigurala sredstva. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću