MENI
6.10.2011

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH na jesenjem zasjedanju Parlamentarne skupštine OSCE-a


Članovi Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PS OSCE), Mirza Kušljugić i Dragan Čović učestvovat će na Jesenjem zasjedanju PS OSCE-a, koje se od 07. do 09. oktobra 2011. godine održava u Dubrovniku, Republika Hrvatska.
Kako je najavljeno, prvog dana bit će održana parlamentarna konferencija pod nazivom „Regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi: izazovi, mogućnosti i izgledi“, u okviru koje će biti održane dvije sesije: „Izazovi i zabrinutost za Jugoistočnu Evropu: Uloga OSCE-a“ i „Ekonomska saradnja između zemalja Jugoistočne Evrope“.
Drugog dana održavanja, planiran je nastavak parlamentarne konferencije „Regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi: izazovi, mogućnosti i izgledi“, kada će se raspravljati o sesiji: „Euroatlantske integracije Jugoistočne Evrope“. Također, istog dana najavljeno je održavanje specijalne prezentacije pod nazivom: „Uloga OSCE-a u rješavanju konflikta u Nagorno-Karabahu“.
Posljednjeg dana Jesenjeg zasjedanja, najavljen je sastanak Stalnog komiteta PS OSCE-a, te održavanje sastanka Mediteranskog foruma na temu: „Osiguranje Mediterana kao sigurnijeg mjesta: kreiranje područja slobode, sigurnosti i pravde“. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću