MENI
25.4.2012

Predsjedavajući Predstavničkog doma dr. Milorad Živković na Desetoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dr. Milorad Živković, učestvovat će na Desetoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative, koja će se 26. aprila 2012. godine održati u Beogradu.

Kako je najavljeno, učesnici Konferencije će raspravljati o temi „Jačanje uloge parlamenata u razvoju regionalne saradnje“, nakon čega je planirano usvajanje zajedničke deklaracije.
Učesnici su, pored predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH, i predstavnici parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Slovenije, Grčke i Italije.

Jadransko-jonska inicijativa je osnovana na Konferenciji o sigurnosti i razvoju Jadranskog i Jonskoga mora u Anconi 2000. godine, čiji je cilj unapređenje razvoja i jačanje sigurnosti u jadransko-jonskom području, inteziviranje saradnje između zemalja regiona i pružanje poticaja zemljama u tranziciji ka integracijskim procesima i približavanju Evropskoj uniji. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću