MENI
26.4.2012

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkoga doma dr. Božo Ljubić razgovarao sa predsjedavajućim Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope


“Desetogodišnje članstvo u Vijeću Evrope se pokazalo kao veliki dobitak za demokratski razvoj BiH, a BiH može postati istinski prosperitetna, ako se na dobar način dođe do balansa između etničkih i individualnih prava, kao što je postignuto u ostalim funkcionalnim, multietničkim državama”, rekao je prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkoga doma Parlementarne skupštine Bosne i Hercegovine, dr. Božo Ljubić tokom današnjeg razgovara u Strasbourgu sa predsjedavajućim Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Jeanom Claudom Mingnonom.

Dr. Ljubić je rekao da su posljednjih mjeseci u BiH postignuti dogovori oko bitnih pitanja, kao što su nepokretna vojna imovina, Zakon o državnoj pomoći i Zakon o popisu stanovništva, napomenuvši da bi se naredna dva mjeseca mogla pokazati kao ključna za napredak BiH ka Evropskoj uniji.

Izrazio je očekivanja da će na sljedećem sastanku lidera stranaka parlamentarne većine biti dogovoreni principi i za provođenje Presude Evropskoga suda za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci, naglašavajući da je u dosadašnjim razgovorima usaglašeno da se Presuda provede u cjelini i na suštinski način, kako bi se zadovoljili zahtjevi pripadnika nacionalnih manjina i ostalih. Pri tom je skrenuo pažnju i na pitanje prava konstitutivnih naroda, odnosno činjenicu da Hrvatima treba omogućiti jednak uticaj na izbor svojih legitiminih predstavnika.

Sagovornici su izrazili spremnost za dalju saradnju, a predsjedavajući Mingnon je prihvatio poziv da posjeti BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću