MENI
7.4.2021

Održana 15. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda

Na 15. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje, te Domu preporučeno davanje suglasnosti za ratifikaciju:

  • Sporazuma o zajmu (Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc „Medakovo-Poprikuše“
  • Amandmana br. 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke dana 19. 5. 2014. godine u Sarajevu i 5. 6. 2014. godine u Luksemburgu, s povremenim naknadnim izmjenama („Ugovor o finansiranju“) - Distribucija električne energije u BiH/B (FI 83.108 - SERAPIS 2010-0562),
  • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP)
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020 za 2019. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije i Vlade Crne Gore. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću