MENI
30.3.2021

Održana 23. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 23. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Primljene su k znanju Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Informacija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću