MENI
29.3.2021

Održana 18. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 18. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđena je usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržani su principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je utvrdila usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću