MENI
22.2.2021

Poslanici i delegati PSBiH učestvovali na okruglom stolu pod nazivom „Fairplay pravila za javne finansije“

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović, Mirjana Marinković – Lepić, Šemsudin Mehmedović i delegat u Domu naroda PSBiH Lazar Prodanović učestvovali su danas na okruglom stolu pod nazivom „Fairplay pravila za javne finansije“, kojeg je u zgradi PSBiH, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, organizirao Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati dugogodišnjih istraživanja novinara CIN-a i ekonomskih eksperata u vezi sa trošenjem javnog novca u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH. Istraživačke priče objedinjene su u dokumentu „Fairplay pravila za javne finansije“, koji, kako je rečeno na ovom skupu, obuhvata trošenje novca koje se odnosi na različite naknade i privilegije izabanih poslanika, poput naknada za troškove smještaja (odvojenog života) i prijevoza, paušale, otpremnine i „bijeli hljeb“, na trošenje novca iz budžetske rezerve, na proces zapošljavanja u državnu službu, te imenovanje direktora i upravnih odbora javnih preduzeća. Dodatak ovoj publikaciji predstavljaju i prilozi koji sadrže prijedloge određenih zakona kojima bi se problematizirale, na bolji način riješile ili ukinule određene privilegije izabranih predstavnika na svim nivoima vlasti, te napravile značajne uštede javnog novca.

U obraćanju, koje je prethodilo panel – diskusiji, poslanik Magazinović naglasio je da je cilj okruglog stola uspostaviti dijalog i smanjiti jaz i nerazumijevanje između vladinog i nevladinog sektora, uključujući i istraživačke medije, u vezi sa upravljanjem javnim finansijama. Prema riječima Magazinovića, potrebno je otvoriti dijalog o svim prinadležnostima i privilegijama izabranih i imenovanih zvaničnika, kao i o svim eventualnim zloupotrebama trošenja javnog novca i mogućnostima ušteda.

Učesnike okruglog stola, među kojima su bili i predstavnici entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija, te predstavnici nevladinih organizacija, pozdravio je i ambasador Kraljevine Norveške u BiH Olav Reinertsen, koji se založio za punu slobodu medija u BiH, kao i za to da sve javne institucije dozvole slobodan pristup informacijama.

U diskusiji, u kojoj su učestvovali i poslanici Mirjana Marinković – Lepić i Šemsudin Mehmedović, te delegat Lazar Prodanović, razmotrena su sva poglavlja CIN-ovog dokumenta, te zatraženo unapređenje zakonskog okvira u vezi sa reguliranjem trošenja javnog novca, kao i zakonska i politička odgovornost za zloupotrebu javnih sredstava.

Učesnici okruglog stola založili su se za otvaranje mogućnosti saradnje, dijaloga o prihvatljivim rješenjima i izgradnje povjerenja između različitih struktura društva i medija kad je riječ o razumnom i transparentnom trošenju javnog novca iz budžeta institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću