MENI
17.2.2021

Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH učestvovali na Interparlamentarnoj online konferenciji komisija koje se bave poslovima EU

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Halid Genjac i članica Zajedničke komisije Snježana Novaković – Bursać učestvovali su na Interparlamentarnoj online konferenciji komisija koje se bave poslovima Evropske unije (EU).

Na konferenciji, koja je održana u okviru Twinning projekta „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, predstavnici komisija za evropske integracije parlamenata u BiH i predstavnici komisija za evropske poslove u parlamentima država EU koje provode Twinning projekat Austrije, Mađarske i Hrvatske diskutovali su o ulozi parlamenata u BiH u procesu evropskih integracija.

Razmijenjene su informacije o trenutnom stanju u procesu evropskih integracija BiH, s osvrtom na Izvještaj o BiH za 2020. godinu i na 14 prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Učesnici Konferencije posebno su razmotrili nedavno u Mostaru usvojeni Plan prioriteta za parlamente u BiH, strateški dokument čiji je cilj rješavanje najhitnijih zadataka kako bi parlamenti u BiH, kao klјučni akteri, bili u mogućnosti da pruže strateške smjernice u procesu evropskih integracija BiH, te daju puni doprinos realizaciji 14 prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Naglašavajući činjenicu da su neki od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije već realizovani, članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH izrazili su nadu da će BiH u ovoj godini ispuniti uslove za dobijanje statusa kandidata za ulazak u EU.

Osim članova Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, u radu Interparlamentarne online konferencije učestvovali su predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Komisije za evropske integracije Tomislav Martinović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Komisije za evropske integracije Mirsad Zaimović i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mladen Bošković, predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Igor Crnadak, te članovi tog Odbora Aleksandar Glavaš i Srđan Mazalica, kao i predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko Distrikta BiH Uroš Vojnović i članovi te Komisije.

U radu Interparlamentarne online konferencije učestvovao je i predsjednik Saveznog vijeća Parlamenta Austrije i predsjednik Komisije za EU Christian Buchmann, predsjednik Komisije za evropske poslove Narodne skupštine Mađarske Richard Hörcsik, kao i predsjednik Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora Domagoj Hajduković. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću