MENI
26.1.2021

Održana 67. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 67. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, usvojeni su, uz određene dopune, Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu i Plan rada Vijeća za 2021. godinu.

K znanju je primljena Informacija o održanom drugom sastanku Odbora za koordinaciju nacionalnih manjina, koji je, u on-line formatu, organiziran u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“.

Članovi Vijeća odlučili su da zatraže informaciju od ovog tijela u vezi sa njegovim konkretnim aktivnostima, s posebnim fokusom na odluke o dodijeljenim grant sredstvima udruženjima nacionalnih manjina.

Vijeće je odlučilo da navedenu informaciju zatraži i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te uputi dopis kojim će zatražiti prisustvo predstavnika ovog Ministarstva i Vijeća Evrope na nekoj od narednih sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Vijeće je k znanju primilo i dopis Tužilaštva BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u vezi sa prijavom Vijeća nacionalnih manjina BiH povodom eventualnih nepravilnosti u okviru javnog konkursa za dodjelu sredstava iz granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH“ za 2018. godinu. Navedene institucije obavijestile su Vijeće nacionalnih manjina BiH da neće provoditi istragu po dostavljenoj prijavi.

Na današnjoj sjednici odlučeno je i to da Vijeće uputi dopis Savjetu nacionalnih manjina Republike Srpske u vezi s donošenjem strategije za nacionalne manjine na nivou BiH.

Također, članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH upoznali su se sa Informacijom Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da je Zajednička komisija razmotrila i nadležnim ministarstvima dostavila inicijative koje je Vijeće nacionalnih manjina BiH uputilo u parlamentarnu proceduru. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću