MENI
26.1.2021

Održana 11. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH usvojila je na 11. sjednici Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o realizaciji zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Usvojen je i Izvještaj Ministarstva odbrane BiH s analizom i akcionim planom za otklanjanje aktuelnih problema u skladu sa zaključcima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Zajednička komisija nije podržala delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića „kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Analizu o vođenju hibridnog rata protiv države Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera za efikasnije sigurnosno djelovanje i jačanje državnih kapaciteta odbrane“.

Komisija je k znanju primila Informaciju o produženju ugovora profesionalnim vojnim licima, koju je pripremilo Ministarstvo odbrane BiH.

K znanju nije primljena Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću